Spotkanie opłatkowe w 2015r Sybiraków i zaproszonych Gości.